آدرس:
تهران ، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک24
تلفن:
2188737755 (98 +)
نمابر:
2188737799 (98 +)
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

برای ارتباط با گروه صنعتی فومن شیمی می توانید از روش های فوق اقدام نمایید.

همچنین برای ارتباط با صدای مشتری می توانید با شماره 88536522- (021) تماس بگیرید