ترمز مطئن
در لحظه بایستید!
ترمز مطمئن
با روغن ترمز فومن شیمی
Sample image

مایع ترمز سپهر دات 3

روغن ترمز سپهردات 3 فومن شیمی محصولی مناسب برای استفاده در کلیه سیستم های هیدرولیکی کلاچ و ترمز خودروهای سواری که با گرید دات 3 میباشد و مانع ایجاد هر گونه خوردگی در بخش های پلاستیکی و فلزی سیستم کلاچ و ترمز می شود.

Sample image

مایع ترمز سپند دات 4

روغن ترمز سپند دات 4 فومن شیمی محصولی مناسب برای استفاده در کلیه سیستم های هیدرولیکی کلاچ و ترمز خودروهای سواری که با گرید دات 4 میباشد و مانع ایجاد هر گونه خوردگی در بخش های پلاستیکی و فلزی سیستم کلاچ و ترمز می شود.

عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه لطفا ایمیل خود را وارد کنید.